Pasākumi, izstādes

 

Uzbekistānas Republikas valsts prezidenta Islama Karimova vizīte Latvijā.

 Uzbekistānas Republikas prezidents Islams Karimovs pēc Latvijas Republikas Prezidenta Andrisa Berziņša aicinājumu apmeklēja Latviju ar valstsvizīti 16-17.oktobrī.
Galveni pasākumi vizītes ietvaros notika 17.oktobrī.

Pārrunu laikā tika apspriests stāvoklis un divpusēju attiecību perspektīvas, analizēti galveni sadarbības virzieni politiskā, finanšu, ekonomiskā, humanitārā sfērās, kā rrī prezidenti apmainījās ar viedokļiem par aktuālajām reģionālām un starptautiskām problēmām.

Uzbekistānas un Latvijas prezidenti koncentrēja uzmanību uz tīrdzniecības, ekonomiskas, investīcijas un humanitāras sadarbības jautājumiem. Latvija ir viens no lielākiem Uzbekistānas tīrdzniecības partneriem Eiropas Savienībā, attīstās investīciju sadarbība starp valstīm.
Kompānija Astra Logistic Ltd. Piegādā medikamentus uz Uzbekistānas tirgu, tostarpā aukstā ķēdē, un ir Eiropas farmprodukcijas lielākais importētājs Uzbekistānas tirgū. Pie tam kompānijas pārstāvniecība Taškentā ļauj piedāvāt īpaši optimālus lēmumus un garantēt visu posmu augstu kvalitāti piegāžu ķēdes no Eiropas.

http://www.youtube.com/watch?v=Kl1l4V7_VH41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13